Flagger i Data Respons

Fem prosent passert.

Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning har kjøpt 380.000 aksjer i Data Respons, går det frem av en børsmelding.Aksjeposten ble krysset på kurs 24,20 kroner, og kostet dermed 9.196.000 kroner.Alfred Bergs aksjefond eier etter dette 2.972.509 aksjer i selskapet, tilsvarende 5,10 prosent av utestående aksjer.Data Respons stiger 1,7 prosent til 24,70 kroner på Oslo Børs fredag ettermiddag.