Gigatap i sikte for Pareto-prosjekt

Ivan Kverme

Tre plattform forsyningsskip som ble kjøpt for over 400 mill. i 2012, ble forsøkt tvangssolgt for en brøkdel. Salget skal imidlertid ha gått i vasken.

I november 2012 solgte den franske offshoregiganten Bourbon Offshore tre plattform forsyningsskip (PSV) til norske 3B Offshore for 24 millioner dollar pr. stykk., noe som tilsvarte 407 millioner kroner med den daværende vekslingskursen.Det dreier seg om de 2004-bygde skipene «Antenor» og «Asterie», samt «Atlantide» som ble ferdigstilt i 2003. Alle ble bygget ved verftet Aker Brattvaag og var basert i Vest-Afrika.Som en del av avtalen som ble inngått midt i en superperiode for offshoremarkedet, ble skipene leid tilbake til Bourbon for en 5-års periode til en dagrate på 8.200 dollar pr. dag.Få år etter kom oljekrisen, og nå – seks år senere - skal det ha blitt gjort et forsøk på å selge disse skipene for til sammen 2,8 millioner dollar, eller om lag 23 millioner kroner, ifølge Vesselsvalue.Det tilsvarer mildt sagt beskjedne 3,8 prosent av den opprinnelige kostprisen på 72 millioner dollar.Etter det Hegnar.no erfarer skal imidlertid dealen ha gått i vasken, og dermed må salgsbestrebelsene fortsette. Skipene ligger nå i opplag og må i gjennom klassing før de er klare for arbeid igjen. - Ikke-kjerne tonnasje vil fortsette å lide som følge av det høye antallet skip tilgjengelig for potensielle kjøpere og fordi mange krever reaktivering og resertifisering, sier offshoreanalytiker Rob Day i Vesselsvalue til Hegnar.no. Gjeldstrøbbel3B offshore ble stiftet i 2011 med formål om å drive skipsfart. Selskapet eies 100 prosent av Pareto Offshoreinvest Rederi AS som igjen eies av Pareto Offshoreinvest der en rekke mindre investorer er inne på eiersiden.Pareto Business Management er selskapets forretningsfører, mens Pareto Maritime Services har hatt ansvaret for oppfølgingen av skipene.De tre PSV-ene ble finansiert med et pantelån og selgerkreditt som ved utgangen av fjoråret var bokført til henholdsvis 49 millioner kroner og 72 millioner kroner.I 2016 og 2017 ble det foretatt nedskrivninger av skipene på til sammen 170 millioner kroner.«Det bemerkes at selskapet ikke har vært i stand til å møte sine låneforpliktelser. Selskapet har derfor i samarbeid med långiverne startet salg av sine eiendeler som del av en kontrollert avvikling av selskapet», heter det i årsberetningen for 2017.Ved utgangen av fjoråret ble skipene bokført til 116 millioner kroner etter innhentingen av uavhengige meglervurderinger.«Et tvunget salg i dagens marked vil trolig bli gjort til en lavere pris», fastslo styret i årsberetningen.Ifølge Vesselsvalue tyder det på at prisen ligger an til å bli nesten 100 millioner kroner lavere.«Samtlige parter er innforstått med at det er en risiko for at salgssum og tilgjengelig kapital ikke vil dekke utestående lånebeløp», het det videre i årsberetningen.