Gladmelding fra Nordic Nanovector

Dagens dobbel.

Nordic Nanovector har sluppet «lovende kliniske resultater» fra fase 1/2 Lymrit 37-01-studien med Betalutin, går det frem av en børsmelding.Samlet responsrate (ORR) kom inn på 69 prosent i arm 4 og 64 prosent i arm 1.Selskapet konkluderer med at Betalutin har høy toleranse og lovende anti-tumor-aktivitet i tilbakevendende iNHL (indolent non-Hodgkins lymfom).Indolent betyr at sykdommen forårsaker lite eller ingen smerte.Les mer her.En gladmelding tilSelskapet kan i en annen børsmelding opplyse om lovende resultater fra prekliniske studier for utvikling av neste generasjons alphaterapi med anti-CD37 og 212pb.Behandlingen var ifølge meldingen godt tolerert, og medførte 90-100 prosent overlevelsesrate i mus.Markedet reagerer med å sende Nordic Nanovector opp 6,5 prosent til 59,20 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også