Grieg Seafood ilagt milliongebyr

Grieg Seafood Finnmark får smekk på lanken.

Grieg Seafood Finnmark er av Fiskeridirektoratet ilagt et overtredelsesgebyr på 1,4 millioner kroner, fordi seks lokaliteter er plassert og utformet uriktig slik at de ikke samsvarer med tillatelsene, skriver iLaks.De feilplasserte anleggene har ligget på samme sted over flere år. I løpet av årene har selskapet tatt i bruk nye teknologiske løsninger og fått ny kunnskap om forholdene, som har gjort at det har justert plasseringen av merder og flåter.- Grieg Seafood Finnmark erkjenner at vi har hatt mangelfulle rutiner og internkontroll på plass for å søke om godkjenning av slike endringer. Det beklager vi sterkt, og vi aksepterer overtredelsesgebyret, sier Roy-Tore Rikardsen, regionsdirektør i Grieg Seafood Finnmark, ifølge iLaks.Under tilsyn på Storvika i Nordkapp kommune i juli 2017 ble feilplasseringen på denne lokaliteten oppdaget, og gjort kjent for Grieg Seafood Finnmark. Selskapet iverksatte umiddelbart en gjennomgang av alle lokaliteter i Finnmark, og oppdaget tilsvarende avvik også for andre anlegg. - Dette tok vi svært alvorlig. Vi tok selv initiativ til et møte med Fiskeridirektoratet der vi informerte om at det var avvik på flere lokaliteter enn tidligere kjent, uttaler Rikardsen, ifølge nettstedet.