Grønt lys for Bergen Group-fusjon

Sammenslåingen mellom Bergen Group og Endúr Holdig vil gi markedet et vestlandsbasert konsern med nærmere 400 ansatte

Den annonserte sammenslåingen mellom Bergen Group ASA oljeserviceselskapet Endúr Fabricom AS får grønt lys fra styrene i Bergen Group og Endúr Holding AS, som eier 100 prosent av Endúr Fabricom AS.De respektive styrer har enstemmig godkjent og besluttet endelig sammenslåingsplan i tråd med de forutsetninger som tidligere er meddelt markedet. I den forbindelse har selskapene også fått gjort en uavhengig sakkyndig redegjørelse om at transaksjon og bytteforholdet vurderes som tilfredsstillende.Ytterligere detaljer rundt sammenslåing vil bli meddelt markedet i et eget informasjonsdokument som Bergen Group ASA vil børsmelde kommende uke, melder selskapet. Den styregodkjente sammenslåingsplanen søkes nå registret og kunngjort i Brønnøysundregistrene. Fusjonen forutsetter nødvendige vedtak på ekstraordinære generalforsamlinger i de respektive selskap.Bergen Group ASA planlegger denne avviklet i løpet av uke 51 inneværende år. Fusjonsavtalen har allerede tilslutning fra selskapets hovedeiere som til sammen representerer over 62 prosent av aksjene i selskapet, samt 100 prosent av eierne bak Endùr Fabricom.Selve sammenslåingen antas sluttført i midten av 1. kvartal 2019.Sammenslåingen mellom Bergen Group og Endúr Holdig vil gi markedet et vestlandsbasert konsern med nærmere 400 ansatte og en samlet ordrebok på rundt en milliard kroner.Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA og styreleder Ove Røssland i Endúr Fabricom AS er begge godt fornøyde med at det nå er gjort enstemmige vedtak i respektive styrer.- Vedtakene i dag er et viktig formelt steg videre i prosessen med å etablere et fremtidsrettet industrikonsern med en solid tilstedeværelse inn mot olje og gassmarkedet, maritim service og havbruksnæringen, sier Eikeland og Røssland i børsmeldingen.