David Einhorn, av mange omtalt som en legende på Wall Street, forvalter hedgefondet Greenlight Capital.Nå har hedgefondet kjøpt aksjer i Seadrill, skriver breakit.se som viser til dokumenter innsendt til det amerikanske finanstilsynet (SEC).Ifølge det svenske nettstedet var Seadrill den største posten som ble kjøpt i løpet av tredje kvartal.Totalt er det snakk om en aksjepost på 1.046.800 aksjer kjøpt til en estimert snittkurs på rundt 20 dollar pr. stykk.
Dermed har fondet bladd opp et beløp i størrelsesordenen 180 millioner kroner for aksjene.