Wenaas Plaza Hotel melder om et resultat etter skatt på 14,28 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 19,68 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 18,44 millioner kroner, sammenlignet med 26,0 millioner kroner i fjor.Leieinntektene beløp seg til 28,96 millioner kroner, sammenlignet med 28,61 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Wenaas Plaza Hotel er et 100 prosent eid datterselskap av Wenaasgruppen, som er et familieeid selskap og har 25 hotelleiendommer i Skandinavia.Wenaas Plaza Hotel eier Radisson Blu Plaza Hotel og leier dette ut til søsterselskapet Oslo Plaza Hotel.