Induct tvunget til emisjon

Eivind Yggeseth

Er i tvist med investor. Hentet 2,5 millioner kroner.

I januar i år inngikk Induct avtale om en konvertibel lånefasilitet der European High Growth Opportunities Securization Fund, gjennom Alpha Blue Ocean Advisors, kunne investere opptil 50 millioner i selskapet over de neste tre årene gjennom 20 transjer av konvertible papirer med warrants.Det Merkur Market-noterte selskapet mistenker ifølge en børsmelding at fondet har brutt norsk lov ved utøvelse av sine konverteringsrettigheter.Induct krevde 24. oktober informasjon fra fondet tilknyttet visse handler og rutiner, men fondet har ikke villet etterkomme dette kravet, og 31. oktober besluttet styret i Induct å suspendere konverteringsrettighetene.Fondet svarte med å terminere utstedelsesavtalen, noe Induct mener er avtalebrudd.Fondet krever erstatning for det fondet selv mener er et avtalebrudd, mens Induct ifølge meldingen krever erstatning fra fondet for det selskapet mener er et brudd på utstedelsesavtalen.Rettet emisjonNår Induct fikk mistanken, startet selskapet forberedelsene av en rettet emisjon for å sikre fremtidig kontantbehov. Induct har nå sikret seg støtte fra eksisterende aksjonærer for minimum 2,5 millioner kroner, og tar sikte på å fullføre emisjonen innen utgangen av november.Dette vil bli etterfulgt av en reparasjonsemisjon for aksjonærer som ikke deltar i den rettede emisjonen.Tvenge er størstAksjonærlisten i Induct inneholder fortsatt flere finanskjendiser.Øystein Tvenge er største aksjonær med 7,14 prosent av aksjene. Broren Torstein er 7. størst med sine 3,19 prosent.Kari Stautland, mangeårig storaksjonær i Opera, er 11. største aksjonær med sine 2,78 prosent og 266.552 aksjer.På 20. plass med 100.000 aksjer finner vi Delray Trading, et selskap Arne Blystad eier sammen med Hermann Refsum Flinder.Flinder eier også 58.823 aksjer gjennom selskapet Camaca.


Les også