Innovasjon Norge etter Andresen-bråket: - Ikke gjort noe galt

Ansettelsen av Katharina Andresen var i tråd med regelverket. Nå har Innovasjon Norge gått igjennom rutinene.

Andresen ble tidligere i juni ansatt i en seksmåneders deltidsstilling i HR-avdelingen i Innovasjon Norge. Andresen fikk først tilbud om jobb i ti måneder. Fordi stillingen ikke var lyst ut, ble jobbtilbudet justert ned til et halvt år. - Etter vår vurdering er rekrutteringsprosessen av [Katharina Andresen] utført i samsvar med Innovasjon Norges praksis for tilsvarende stillinger, samt egne regler og retningslinjer, herunder de etiske retningslinjene. De etiske retningslinjene omfatter regler for habilitet, skriver Deloitte. Med bakgrunn i medieomtale rundt flere ansettelser ba styret i Innovasjon Norges revisjonsselskapet Deloitte gjennomgå ansettelser og rutiner opp mot gjeldende regelverk. I alt ble 65 ansettelser vurdert.Revisjonsselskapet har undersøkt om regelverket ble fulgt og om styret i tilstrekkelig grad var involvert da Anita Krohn Traaseth rekrutterte ny ledergruppe i 2014 og 2015. Deloitte har ikke funnet noe som tyder på at ansettelser skjer på bakgrunn av bekjentskap eller vennskap. Dette gjelder også ved ansettelsene av Yvonne Fosser og Katharina Andresen, skriver Innovasjon Norge. - Vi har fått en grundig vurdering av vårt eget regelverk og hvordan vi gjennomfører dette i praksis, sier styreleder i Innovasjon Norge, Gunnar Bovim.- Det er betryggende at rapporten bekrefter at Innovasjon Norges regelverk og rutiner for rekruttering er utformet i samsvar med relevante lover og forskrifter. Deloitte har pekt på noen mindre avvik i vår praksis, og kommer med forslag til forbedringer basert på dette. De forslagene tar vi til oss, understreker Bovim.Deloitte anbefaler følgende forbedringer:

  • Styret og selskapet bør tydeliggjøre hvordan Innovasjon Norge som særlovselskap bør forholde seg til statsansatteloven og andre relevante lover ved rekruttering.
  • At Innovasjon Norge vurderer hva som bør dokumenteres og presiserer dette i rutinebeskrivelsen for rekruttering.


Les også