Konserndirektør og ansvarlig for forretningsområdet Extruded Solutions, Egil Hogna, har i dag kjøpt 20.000 aksjer i Hydro til kurs 45,54 kroner, går det frem av en børsmelding. Han ga dermed 910.800 kroner for aksjene.Hognas nye beholdning, inklusive nærstående, er 42.951 aksjer.Hydro stiger 2,6 prosent til 45,86 kroner på Oslo Børs fredag formiddag.