AGSE Consulting, som er 50 prosent eid av styremedlem Anne-Grete Strøm-Erichsen i Kongsberg Gruppen og 50 prosent av hennes mann Arve Strøm-Erichsen, har fredag kjøpt 2.000 aksjer i Kongsberg Gruppen Aksjene ble kjøpt til en kurs på 113,00 kroner per aksje, opplyses det.Det ble dermed handlet aksjer for 226.000.AGSE Consulting eier etter dette 2.000 aksjer i Kongsberg Gruppen.