Inntektsøkning for Point Resources

Vedlikeholdsarbeid førte til lavere produksjon. Høyere oljepris sendte likevel inntektene opp.

Point Resources har lagt frem rapporten for sitt siste tredje kvartal som et eget selskap.Dersom alt går etter planen, blir fusjonen med Eni Norge fullført mot slutten av året - og fra det heter selskapet Vår Energi.Tredje kvartal bød på et resultat før skatt på 44 millioner dollar, marginalt ned fra 45 millioner dollar i kvartalet før.Resultatfallet skyldes hovedsakelig økte produksjonskostnader da inntektene økte fra 209 til 223 millioner dollar. Inntektsøkningen skyldes en høyere realisert oljepris. Produksjonen falt nemlig til 28.612 fat oljeekvivalenter pr. dag i tredje kvartal, fra 35.391 fat oljeekvivalenter pr. dag i andre kvartal, som følge av betydelig vedlikeholdsaktivitet.I oktober var produksjonen oppe igjen på 39.000 fat oljeekvivalenter pr. dag. Balder, et felt heleid av Point, er det mest produserende feltet med nær 18.000 fat pr. dag. Når det gjelder fusjonen med Eni Norge, opplyses det at den går etter planen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også