Tirsdag kunne Color Group opplyse at selskapet hadde engasjert flere meglerhus til å arrangere en rekke investormøter i Helsinki med oppstart onsdag.Avhengig av markedsforholdene, kunne det i etterkant av møtene bli utstedt et senior usikret obligasjonslån med fem års løpetid i norske kroner.Investorene likte tydeligvis innsalget til Arctic Securities, Danske Bank, DNB Markets, Nordea og SEB.
Torsdag er et nytt usikret obligasjonslån på 900 millioner kroner med forfall i november 2023 plassert. 
Ifølge selskapet ble lånet betydelig overtenget. Nettoprovenyet som er igjen etter at meglerne har fått sin "cut" vil benyttes til å refinansiere eksisterende obligasjonsgjeld og generelle selskapsformål.