- Jeg har aldri sett et så sterkt tankmarked

Pengene renner inn for tankrederne. Skal en tro meglerhusene vil denne pengestrømmen fortsette.

Tankmarkedet fosser uforstyrret videre. Selv om utviklingen de seneste ukene kan betegnes som relativt flat, er det på et meget solid nivå. For de største råoljetankskipene av typen VLCC - Very Large Crude Carriers - betyr det rater på rundt 53.000 dollar, mens for de mindre skipene av typen Suezmax, innebærer det at ratene fortsatt ligger på rundt 50.000 dollar dagen. I kjølvannet av sterke rater, samt optimistiske meglerrapporter, stiger blant annet Frontline kraftig på Oslo Børs tirsdag.Herbjørn Hansson som driver det rendyrkede suezmax-rederiet Nordic American Tankers (NAT)har i lang tid ventet at markedsoppturen ville komme.Da Hegnar.no var i kontakt med Hansson rett før helgen, var det en svært fornøyd skipsreder som tok telefonen. - Jeg har aldri sett et så sterkt tankmarked. Ikke på de siste 25 årene, konstaterte han. I stedet for å gi ytterligere kommentarer, viste han til en rapport fra Fearnley.- Den taler for seg selv.I rapporten datert 22. november fremkommer det at det i forrige uke ble gjort slutninger helt opp til 66.700 dollar dagen på strekningen mellom Svartehavet og Storbritannia. Også i Middelhavet ble det rapportert om svært høye rater.NAT har til sammenligning en kontant break even på rundt 14.000 dollar, ifølge Hansson. «Forrige ukes veldig sterke asiatiske import-tall var oppmuntrende, spesielt sett mot et bakteppe av sterkere enn ventet raffinerietterspørsel, som er det vi venter. Rapporter om lavere Iran-eksport i november burde også være positivt for tankmarkedet da venter at det vil gi en boost til aktiviteten i spotmarkedet fordi importører må finne alternative kilder», skriver Arctic Securities i en oppdatering tirsdag.