Eivind Yggeseth

John Fredriksen kjøper aksjer for 27 mill.

John Fredriksen flagger aksjekjøp.

John Fredriksens Geveran Trading Co. Limited har tirsdag kjøpt 1.250.000 aksjer i Axactor SE til kurs 21,24 kroner per aksje.Etter dette vil Geveran eie 27.561.734 aksjer i Axactor, noe som tilsvarer 17.79 prosent av selskapet.I tillegg eier Geveran warrants som kan gi en total eierandel på 26,17 prosent hvis de blir utøvd.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også