Kjøper og selger i Navamedic

Navamedic. Foto: Selskapets hjemmesider.

To kjøper, og én selger.

Ingerø Reiten Investment Company AS har ifølge en melding kjøpt 2.916.667 aksjer i Navamedic ASA, noe som utgjør 26,84 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.Ingerø Reiten Investment Company AS eide ingen aksjer i Navamedic før den omtalte transaksjonen.Samtidig går det frem at Nobelsystem Scandinavia AS ved Rikard Storvestre har solgt 3.166.667 aksjer i Navamedic til en kurs på 12 kroner per aksje.Etter kjøpet kontrollerer Storvestre, som styremedlem i Navamedic, totalt 290.860 aksjer.Han vil kontrollere totalt 2,68 prosent av aksjene og stemmene etter transaksjonen. Før transaksjonen kontrollerte Storvestre totalt 31,81 prosent av aksjene og stemmene.Videre går det frem at Soleglad Invest AS har kjøpt 83.334 aksjer i Navamedic til en kurs på 12 kroner per aksje.Soleglad Invest AS er 100 prosent eid av Kathrine Elisabeth Gamborg Andreassen som er styreleder i Navamedic ASA.Gamborg Andreassen og hennes nærstående eide ingen aksjer i Navamedic før transaksjonen.