Kraftig bedring fra Wilhelmsen

Holding-selskapet leverer vesentlig bedre enn i fjor, men topplinjen faller tilbake fra 2. kvartal.

Wilh. Wilhelmsen Holding rapporterer tall fra 3. kvartal onsdag kveld.Resultatet tilskrevet aksjonærene kom inn på 71 millioner dollar, mot minus 23 millioner dollar ved samme korsvei i fjor og minus 266 millioner i 2. kvartal.Resultat per aksje endte på 1,53 dollar, mot minus 0,51 dollar i fjor og minus 4,32 dollar i 2. kvartal.Resultatetforskjellen fra 2. kvartal skyldtes i hovedsak at verdien av eierandelen i Hyundai Glovis falt med 250 milloner dollar i forrige kvartal.Ebitda kom inn på 33 millioner dollar, mot minus 30 millioner dollar året før og 0 millioner dollar i 2. kvartal.Underliggende ebitda steg med 34 prosent i kvartalet.Omsetningen kom inn på 214 millioner dollar, mot 104 millioner dollar ved samme korsvei i fjor og 222 millioner dollar i 2. kvartal.- Utviklingen på topplinja reflekterer redusert inntekt fra ship agency, fortsatt positiv utvikling for marine produkter og inntektsvekst fra ship management, sier Thomas Wilhelmsen, CEO i selskapet.Investeringssegmentet rapporterte et resultat på 70 millioner dollar, opp fra et tap på 172 millioner dollar i 2. kvartal. Utviklingen skyldes bedring hos Wallenius Wilhelmsen og en justering av virkelig verdi fra investeringene i både Hyundai Glovis og Qube Holdings, heter det i en melding fra selskapet.Nato-øvelsen «Trident Juncture» påvirker rederikonsernets aktivitetsnivå positivt, skriver selskapet i en melding. – Aktivitetsnivået i supply-segmentet har tatt seg opp med at konsernet er en stor logistikkleverandør til «Trident Juncture», Nato-øvelsen som nå tar plass i Norge, sier Thomas Wilhelmsen i meldingen.Selskapet betaler ut et utbytte på to kroner aksjen 22. november.Fremover vil selskapet fokusere på driftsmarginen, bedre profitabiliteten og vokse i maritime service-segmentet. Selskapet forventer også at 4. kvartal blir svakere enn 3. kvartal. Det negative sentimentet mot global handel, sammen med handelskrigen mellom USA og Kina, skaper usikkerhet, melder selskapet i en melding.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker