Kraftig oljeprisfall gir svakere krone

DNB Markets tror neppe Norges Bank bekymrer seg etter gårsdagens skuffende BNP-tall.- Førsteinntrykket modereres av at 1. og 2. kvartal ble revidert opp, men det endrer ikke hovedbildet: norsk økonomi bremser, og veksten er på marginen svakere enn Norges Bank så for seg i september, skriver valutastrateg Magne Østnor i dagens morgenrapport.- Økt årvåkenhetMeglerhuset mener dette i seg selv ikke er nok til å endre stort, men viser til at flere faktorer trekker i samme retning.- Vekstutsiktene blant handelspartnerne har blitt revidert ned den siste måneden. Markedsrentene har trukket ned både ute og hjemme. Påslaget i det norske pengemarkedet har trukket opp. Inflasjonen er tilbake på sentralbankens egen bane. Og oljeprisen har falt med nesten åtte dollar fatet. Kun en svakere krone trekker i motsatt retning, fortsetter Østnor.- Vi tror ikke dette er nok til å endre Norges Banks forventninger om en gradvis renteoppgang, men årvåkenheten har nok økt. Særlig følges nok de svake tendensene i forbruket nøye, gitt den høye husholdningsgjelden og utsiktene til høyere renter, legger han til.Kronen får litt julingSer vi i bakspeilet, skulle man ifølge DNB Markets nesten tro at kronen «hadde fått atskillig mer juling». - Den siste tiden har jo vært preget av stigende lange renter, fallende børser og laber risikoappetitt, et klima kronen sjelden trives i. At gjennomslaget av litt svakere nøkkeltall er begrenset, kan nok skyldes at nøkkeltallene skuffer andre steder også, med unntak av i USA, skriver valutastrategen videre.- Så er det er vel en slags rettferdighet i at kronen ikke svekker seg så mye som man skulle tro når oljeprisen faller, siden den ikke hentet like mye støtte fra oljeprisoppgangen som man kunne ventet, konklulderer Østnor.Men litt har da kronen svekket seg på de siste dagenes oljeprisfall. EURNOK står onsdag formiddag i 9,6245, noe som betyr en svekkelse med nærmere 10 øre mot euroen siden mandag.