Lang Evry-avtale i Sverige

Fant partner i svensk fintech.

Evry har signert en strategisk partnerskapsavtale med det svenske fintech-selskapet Bankgirot, går det frem av en børsmelding.Avtalen er syv-årig med effekt fra desember 2018, og kontraktssummen estimeres til 700 millioner svenske kroner.Bankgirot har også en opsjon på å forlenge avtalen med ytterligere fire år (2 x 2 år). Avtalen knytter seg til modernisering av viktig bankinfrastruktur og levering av kritiske infrastrukturtjenester i Sverige.Les mer her.


Les også