Ledigheten skuffer Norges Bank

Øystein Olsen ligger for lavt.

SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) viste tidligere i dag en sesongjustert ledighet (tre måneders glidende gjennomsnitt) på 113.000 personer i september.Ledighetsraten på 4,0 prosent er på linje med konsensus.Handelsbanken Capital Markets lå i underkant, det vil si på 3,9 prosent.- Ledigheten flater utSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov bemerker at AKU-ledigheten dermed kom inn på 4-tallet for tredje måned på rad.- Totalt for året har AKU-ledigheten svingt mellom 3,8 og 4,0 prosent. Sysselsettingsveksten har holdt seg robust gjennom perioden, men arbeidsstyrken har også økt kraftig. Den betydelige oppgangen kan igjen bli forklart av den sykliske innhentingen i yrkesdeltakelsen, som falt kraftig når oljeinvesteringene trakk ned, skriver han i en kommentar.Med både en sysselsetting og en arbeidsstyrke som har tatt seg opp i år, har samlet ledighet ifølge meglerhuset mer eller mindre flatet ut.- Mot lavere rentebaneDog påpeker Handelsbanken at Norges Bank så for seg en AKU-ledighet på 3,7 prosent i september.- Sånn sett fortsetter AKU-ledigheten å komme inn over sentralbankens kortsiktige estimater. På den andre siden har registrert ledighet vært omtrent som ventet i forrige pengepolitiske rapport. Oppsummert har arbeidsmarkedet prestert noe svakere enn Norges Bank har forutsett, men avviket er mer godartet enn AKU-ledigheten antyder, fortsetter Gonsholt Hov.- På den andre siden har fastlands-BNP vært litt svakere også. Samlet ser økonomiens nåværende tilstand ut til å indikere mer slakk sammenlignet med sentralbankens vurdering. Isolert sett peker dette mot en nedjustering av rentebanen, avslutter seniorøkonomen.


Les også