Lundin Norge får grønt lys til boring

Ocean Rig-eide Leiv Eiriksson. (AP Photo/Greenpeace, Steve Morgan)
Børs

Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway boreløyve for brønn 7121/1-2 S, opplyser Oljedirektoratet. Det er «Leiv Eiriksson» som skal bore undersøkelsesbrønnen, som er en del av utvinningstillatelse 767. Dette er den første brønnen som blir boret i tillatelsen. Brønnen blir boret om lag 20 kilometer nord for Snøhvit-feltet, og 25 kilometer øst for gassfunnet 7120/2-3 S (Skalle).Lundin er operatør med en eierandel på 60 prosent, mens Inpex Norge har den resterende eierandelen. Utvinningsløyve 767 blei tildelt 7. februar 2014 i TFO 2013 på norsk sokkel. Brønn 7121/1-2 S er den første brønnen som blir bora i løyvet.

lundin norge
olje og gass
Nyheter
Børs