Marine Harvest har fått avslag på søknaden om seks utviklingstillatelser for konseptet Beck Cage, ifølge en melding fra Fiskeridirektoratet fredag.Fiskeridirektoratet har kommet til at konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», heter det i meldingen. Videre har Astafjord Ocean Salmon AS fått avslag på søknad om åtte utviklingstillatelser til utvikling av konseptet Øymerd, mens Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden til Stadion Laks oppad begrenset til tre tillatelser på 780 tonn og én tillatelse på 408 tonn i forbindelse med konseptet Stadionbasseng.