Marine Harvest innløser konvertibelt obligasjonslån

Marine Harvest kan utstede rundt 16 millioner nye aksjer.

Eivind Yggeseth
Børs

Marine Harvest skriver i en børsmelding at Nordic Trustee er varslet om at selskapet utøver sin rett til innløsning av et femårig konvertibelt obligasjonslån til pålydende pluss påløpte renter. Det opprinnelige lånet er på 340 millioner euro.Obligasjonseierne kan i en periode inntil 15. november konvertere obligasjoner til aksjer. Utestående lån er 212 millioner euro og eksisterende konverteringskurs er 13,2321 euro pr aksje.Dersom obligasjonseierne bestemmer seg for å konvertere alle gjenstående obligasjoner til aksjer, vil Marine Harvest utstede rundt 16 millioner nye aksjer, fremgår det av meldingen.

marine harvest