SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap viste i dag at .Det var godt under forventningene, ettersom DNB Markets og Nordea Markets på forhånd hadde sett for seg hhv. 0,5 og 0,6 prosent vekst i fastlands-BNP.Konsensus lå på 0,6 prosent, mens Norges Banks prognose lå på 0,7 prosent.- Mars-økning bestårMeglerhusene venter likevel at Norges Bank står støtt i sitt syn på renteøkninger fremover.- Veksten var svakere enn ventet av Norges Bank, men veksten i 1. og 2. kvartal ble revidert opp og de svake tallene i 3. kvartal ble drevet av midlertidige faktorer som fall i jordbruksproduksjon og bilsalg. Derfor venter vi at Norges Bank vil fortsette å heve styringsrenten neste år, men disse tallene støtter vårt syn om at renteøkningene vil være gradvise, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.- Vi venter fortsatt at neste renteøkning til 1,00 prosentpoeng i mars, legger hun til.- Må gå forsiktig fremSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov viser også til de midlertidige effektene - fallet i jordbruksproduksjonen, men også oppgang i elektrisitetsoverføringen på 0,1 prosent.- Justert for disse midlertidige svingningene, begge drevet av værforhold, var produksjonsveksten rundt 0,4 prosent i 3. kvartal. Dette er fortsatt under Norges Banks kortsiktige estimat, men merk også at dette motvirkes av en positiv opprevidering for 2. kvartal. Alt i alt er avviket fra Norges Banks prognoser ikke så stort som ved første øyekast, skriver han.Handelsbanken-økonomen viser videre til at sysselsettingsveksten landet nøyaktig på sentralbankens prognose: 0,4 prosent i 3. kvartal.- Slik sett ser ikke den underliggende etterspørselssituasjonen til å avvike veldig fra forventningene. Oppsummert er underliggende momentum litt svakere enn ventet, men avviket er ikke stort nok til å sette spørsmålstegn ved renteøkningen i mars. Hvis noe, antyder dagens tall en forsiktig tilnærming til ytterligere innstramninger i pengepolitikken, avslutter Gonsholt Hov.