Monobank har gjennomført emisjon

Publisert 8. nov. 2018 kl. 08.47
Oppdatert 8. nov. 2018 klokken 08.55
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 90 ord

Monobank ASA kunngjør i en melding at en rettet emisjon på 57,1 millioner kroner har blitt gjennomført.Selskapet opplyser at emisjonen var rettet mot TBI Bank EAD, et datterselskapet av 4finance Holding, og det ble utstedt 24.826.567 nye aksjer. Tegningskursen var satt til 2,30 kroner per aksje, basert på en fullmakt fra den ekstraordinære generalforsamlingen. Monobank skriver at provenyet vil bli brukt til å finansiere selskapets vekststrategi, samt gi den nødvendige kapitalen for ytterligere grenseoverskridende utvidelse og styrke den regulatoriske kapitalen.TBI Bank EAD vil ha en eierandel på 9,1 prosent i Monobank etter emisjonen.