MPC Container Ships inngår attraktiv scrubber-deal

Containerrederiet merker stor interesse fra kunder for skip med scrubbere, og er i forhandlinger om avtaler til svært attraktive rater.

- Etter å ha gjennomført grundige analyser, er vi glade for muligheten til å utstyre utvalgte fartøy med scrubbere som et økonomisk attraktivt alternativ for å overholde 2020-svovelreguleringene, sier konsernsjef Constantin Baack i MPC Containerships.Det Oslo-noterte containerrederiet som siden april i fjor har bygget opp en flåte på 69 containerskip, har inngått en avtale om å kjøpe fem eksosrensesystemer - såkalte scrubbere - som skal ettermonteres på fem utvalgte fartøy, ifølge en fersk melding.Monteringen skal skje innen 1. januar 2020 når de nye IMO-reguleringene trer i kraft.Avtalen inkluderer også opsjoner på å kjøpe scrubbere for installering på ytterligere 50 fartøy i både 2019 og tidlig 2020.- Muligheten til å utstyre en større del av flåten vår med scrubbere gir MPC Container Ships den strategiske fleksibiliteten til å tilpasse seg nye markedsforhold som vi finner passende, sier Baack.Installering av flere scrubbere vil gjøres etter en nøye vurdering fra skip til skip, opplyses det.Selskapet skriver i meldingen at det ser betydelig interesse fra chartrere for skip med scrubbere, samt at selskapet er i fremtredne forhandlinger med chartrere for medium til langsiktige avtaler til fordelaktige rater som er forventet å gi attraktiv avkastning-- Samtidig evaluerer selskapet ytterligere avtaler og søker å utnytte mulighetene som ligger i scrubber-avtalen, heter det i børsmeldingen.Scrubber-investeringsprogrammet ventes å bli finansiert med tilgjengelige kontanter og gjelld, opplyses det.


Les også