Når stemningen i markedet snur

Etter ti år med oppgangskonjuktur spekuleres det nå i om også nachspielet etter festen er over.  Dess flere investorer som måtte komme til den konklusjonen samtidig, dess hardere vil det smelle. 

(Gjestekommentar): Etter nok en uke med negativ utvikling på de fleste av verdens børser, målte S&P500-indeksen 2649 poeng på fredag. Med det er børsen ned 2,7 prosent den siste uken og utviklingen for året som helhet er negativ. Den samme tendensen ser vi også på børsene i Tyskland, Storbritannia og Kina, som alle har negativ utvikling så langt i år.Oslo Børs derimot kan fremdeles vise til en positiv avkastning på 2,2 prosent siden årsskiftet. Bakgrunnen for dette er at børsen steg markant i forbindelse med at oljeprisen galopperte mellom mars og oktober. Nå som oljeprisen faller derimot, kan nedgangen bli tilsvarende stor. Børsnedgangen har i stor grad sammenheng med det dramatiske fallet i oljeprisen. Siden toppen på 86 dollar fatet i starten av oktober har brent-oljen falt med over 30 prosent og kostet fredag under 60 dollar fatet for første gang på over et år. Det dramatiske fallet har blant annet sammenheng med at det estimerte bortfallet fra Iran ikke ble som planlagt, ettersom Trump fristilte flere av Irans største handelspartnere fra de varslede sanksjonene, samt at Saudi-Arabia og Russland økte sin produksjon. Samtidig produseres det mer olje enn noen gang i USA. Dette har ført til et tilbudsoverskudd som markedet ikke hadde regnet med. Om børsnedgangen gir negativt utslag på oljeetterspørselen i tillegg, kan fallet bli enda større. På den andre siden argumenterer flere analytikere for at Saudi-Arabia har siktet seg inn på en oljepris på rundt 70 dollar fatet og ikke vil tillate at prisen blir værende langt under dette. Tradere som spekulerer i oljeprisen er derfor spente på hva som vil skje under OPEC-møtet i desember.  En annen faktor som forplanter seg negativt i markedene er usikkerheten knyttet til den pågående handelskrigen mellom USA og Kina. Denne konflikten har allerede gitt negativt utslag for inntjeningen til flere kinesiske selskaper og markedet frykter at barrierene vil eskalere. Dette er med på å skape et klima hvor investorer er meget sensitive for nye opplysninger, noe som gir et volatilt marked.I tillegg vet markedet at en periode med historisk lave renter er over. I USA er renteoppgangen allerede godt i gang, og det forventes ytterligere to hevinger innen mars. I Norge forventes det ny renteheving i mars. Høyere renter bidrar til å dempe den økonomiske veksten, både ved å redusere den generelle investeringslysten og ved å øke attraktiviteten til obligasjoner sammenlignet med aksjer. Summen av de overnevnte faktorene bidrar til at flere nå mener at den historisk lange oppgangskonjunkturen er over. Oppsidepotensialet fremstår for mange som mindre i både omfang og sannsynlighet enn den potensielle nedsiden. Dette uttrykkes blant annet gjennom den nyeste forventningsindeksen PMI, for eurosonen, som viser det laveste nivået på over fire år. Dersom markedet kommer til denne konklusjonen samtidig vil veldig mange ønsker å trekke seg ut av markedet på en gang og kursene vil stupe. Samtidig vil etterspørselen etter såkalte trygge havner som gull stige.