Nær dobling for Golar LNG

Øyner knallvekst i ratene.

Golar LNG melder om et resultat etter skatt på 66,2 millioner dollar i 3. kvartal.I 2. kvartal lå 36,3 millioner dollar igjen på bunnlinjen.Driftsresultatet kom inn på 132,5 millioner dollar, mot 78,4 millioner dollar i kvartalet før.EBITDA (justert for av- og nedskrivninger) steg fra 4,2 til 83,5 millioner dollar.Sistnevnte tall inkluderer heller ikke 77,5 millioner dollar i urealisert gevinst på oljederivater.Driftsinntektene gikk fra 59,4 til 123,1 millioner dollar.Høyner utbyttetStyret har etter utløpet av 3. kvartal vedtatt å øke det kvartalsvise utbytte til 0,15 cent per aksje.Beslutningen forklares med en solid kontantposisjon, et betydelig bedret shipping-marked, samt den suksessrike oppstarten av Hilli Episeyo.Shipping-flåten bokførte dagrater på 41.200 dollar i kvartalet (48.100 dollar for TFDE-skip - Tri-Fuel Diesel Electric - og 11.000 dollar for steamskip).I 4. kvartal forventer styret dagrater på 70-80.000 dollar (for alle skip) og 85-95.000 dollar (for TFDE-skip), altså bortimot en dobling. Tor Olav Trøim eier 3,37 prosent av Golar LNG, og er styreleder i selskapet.Rapporten her. Golar LNG PartnersGolar LNG eier 31,75 prosent av Golar LNG Partners, som også har lagt frem kvartalstall i dag.Her endte resultatet etter skatt på 49,0 millioner dollar, opp fra 28,4 millioner dollar i 2. kvartal.Driftsresultatet gikk fra 36,6 til 62,0 millioner dollar, mens EBITDA gikk fra 61,8 til 103,6 millioner dollar.Driftsinntektene steg fra 84,2 til 108,2 millioner dollar.Rapporten her.