Noram Drilling hentet 200 mill. til riggkjøp

Flåten utvides med to nye rigger. 

Børs

Noram Drilling, det John Fredriksen-kontrollerte landriggselskapet som eier og driver ni høyspesifikasjons landrigger i Permian-bassenget i USA, ytret i slutten av oktober et ønske om å utvide flåten med ytterligere to rigger.«Oppkjøpet vil, etter fullføringen av oppgraderinger, ekspandere NorAms eksisterende «Super Spec»-landriggflåte fra 9 til 11 rigger», skrev selskapet i en melding.For å finansiere kjøpet ville riggselskapet hente 200 millioner kroner i ny egenkapital gjennom en emisjon rettet mot selskapets eksisterende aksjonærer, samt visse personer i ledelse og styre.Mandag kveld ble den rettede emisjonen fullført.I tillegg til kjøp av nevnte rigger, skal nettoprovenyet benyttes til generelle selskapsformål.  Riggene ventes å være operasjonelle i første kvartal 2019. John Fredriksen er største aksjonær med vel 58 prosent av aksjene, mens selskapet til Astrup-familien, Pactum, eide snaut 20 prosent ved utgangen av første kvartal.Tredje største eier er det skipseiende selskapet til Fredriksen, Ship Finance, med 4,5 prosent av aksjene, mens Hermann Refsum Flinder er fjerde størst gjennom Camaca AS. Ship Finance-sjef Ole B. Hjertaker er selskapets styreleder. 

riggselskaper
john fredriksen
ship finance
noram drilling
landrigger
rettet emisjon
pactum as
Nyheter
Børs