Nordea-strateg om dagens viktigste

Mark Lennihan

Lars Mouland i Nordea Markets ser mot USA og Sverige onsdag.

I dag får vi mer detaljert informasjon om amerikansk BNP for 3.kvartal. Stemningsbarometeret for mindre amerikanske bedrifter har ifølge strateg Lars Mouland i Nordea Markets indikert at det står meget bra til blant disse.«De rapporterer også at det er lettere å skyve økende kostnader over i høyere utsalgspriser», heter det fra strategen i morgenrapporten.«I dagens BNP-tall får vi vite om inntjeningen også har holdt seg bra oppe», fortsetter han. Bolig-tall oppDet ventes ifølge Nordea-strategen at salget av nye boliger i USA har steget noe i oktober.«Den ventede økningen i årsveksttakten fra 553.000 til 575.000 er delvis drevet av gjenoppbyggingen etter orkanen Florence. Salget av nye boliger har generelt falt tilbake i år, noe som i stor grad kan forklares med høyere lånerenter for husholdningene», går det frem av rapporten. Venter videre fallSvenske detaljhandelstall for oktober ventes ifølge Mouland å falle noe videre i oktober til to prosent på årsbasis.«Svenske makrotall har generelt svekket seg den siste tiden og setter spørsmålstegn ved Riksbankens planlagte renteheving i desember», avslutter strategen.