Nordic American Tankers selger to nye skip

Salgskontraktene inneholder bestemmelser for å sikre forsvarlig gjenvinning av skipene.

Herbjørn Hanssons tankrederi Nordic American Tankers har kvittet seg med ytterligere to av sine suezmax-tankskip, fremgår det av en melding torsdag.De 1999-bygde tankskipene Nordic Aurora og Nordic Sprite er begge solgt for rundt 10 millioner dollar.Det opplyses at begge skipene må igjennom klassing i januar neste år, noe som normalt sett ville kostet rundt en million dollar per skip.Sikrer seg mot ulovlig skrapingLevering er planlagt til desember og det spesifiseres at salgskontraktene inneholder bestemmelser relatert til den såkalte Hong Kong-konvensjonen fra 2009 om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip.Hansson og Nordic American Tankers solgte totalt åtte eldre tankskip i løpet av sommeren, og ifølge DN har disse skipene, gjennom mellommenn, havnet på strender i India for såkalt "beaching" eller ulovlig opphugging. - Når det kommer til kjøp og salg av skip, følger vi internasjonale reguleringer, skrev Hansson i en epost til DN i sommer. Ifølge avisen ba KLP for to uker siden selskapet om å vedta retningslinjer som forbyr "beaching" - et forslag som ifølge KLP skulle behandles på et styremøte for halvannen uke siden. . Etter å ha solgt totalt 10 skip i løpet av året består flåten nå av 23 suezmaxer der alle er bygget i 2000 eller senere. Snittalderen er på 10 år. Rederiet har solgt skip for totalt 100 millioner dollar, eller 856 millioner kroner, hittil i år. Knallsterkt markedTankrederiet nå i kraftig medvind, etter flere år i motvind. Markedet for råoljefrakt har tatt helt av den seneste tiden, og snittratene for suezmax-skip ligger nå på rundt 50.000 dollar per dag - milevis over rederiets kontant break even. - Tankmarkedet for våre suezmaxer er sterkt - det sterkeste vi har sett på mange år, skriver Hansson i meldingen.Han har tidligere varslet at det kan komme høyere utbytter som følge av det sterke markedet.Les også: Arctic er bull