Norges Bank selger valuta

Valutatransaksjoner i desember 2018.

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 350 millioner kroner hver dag til og med 14. desember 2018, skriver sentralbanken på sine hjemmesider.Norges Bank kjøper hver måned valutainntektene fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE). Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overstiger det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, overføres deler av valutainntektene fra SDØE til Statens pensjonsfond utland (SPU). Norges Bank selger den resterende valutaen i markedet.Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten da ikke er stor nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, vil det måtte overføres valuta fra SPU for å dekke deler av oljepengebruken. Norges Bank vil da selge valuta fra SPU i markedet sammen med valutainntektene fra SDØE.Dette er en oppgave Norges Bank gir på vegne av staten.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også