Norsk Hydro: Det er vår hovedprioritet

Norsk Hydro arrangerer torsdag kapitalmarkedsdag i London.

Norsk Hydro arrangerer torsdag kapitalmarkedsdag i London. De melder at å løse situasjonen ved Alunorte-raffineriet i Brasil er selskapets hovedprioritet.På kort sikt jobber Hydro for fullt for å få i gang full produksjon ved Alunorte, etter ni måneder med 50 prosent produksjon. - Vi sikter mot å etablere en felles plattform med myndigheter og rettssystemet for å ha en felles retning mot full produksjon, ved bruk av den beste tilgjengelige teknologien. Vi har det som trengs: De riktige menneskene, den riktige teknologien og innstillingen, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg i en kommentar.EtterspørselsvekstSelskapet skriver i meldingen at aluminium fortsatt er det grunnmetallet med høyest etterspørselsvekst i hele verden, grunnet sine egenskaper og allsidighet i bruk. Se også: Hydro-sjefens målsettinger for 2019"Den globale etterspørselen for primæraluminium er forventet å vokse med 2-3 prosent i 2019, som vil gi et vedvarende underskudd i det globale markedet for primæraluminium. Den globale etterspørselen ventes å øke med 2-3 prosent årlig de neste ti årene, mens etterspørselen etter bearbeidede produkter ventes å øke med 3 prosent, og resirkulering med 3-4 prosent årlig i samme periode", skriver selskapet.- Vi ser mange eksempler på god utvikling i selskapet, for eksempel teknologipiloten på Karmøy, den nye produksjonslinjen for bildeler (AL3) i Tyskland og kontinuerlige forbedringer i forretningsområdet Extruded Solutions. Integrasjonen av Extruded Solutions er i rute mot målet om 200 millioner kroner i synergieffekter, hvorav 100 millioner er realisert så langt i 2018. Med bransjens dyktigste og mest dedikerte ansatte og vår ledende posisjon innenfor innovasjon og bærekraft, har vi positive utsikter på lang sikt, sier Brandtzæg.Se kapitalmarkedsdagen LIVE her fra kl. 09.00!ForbedringsprogramPå grunn av situasjonen i Brasil, vil Hydro ikke kunne levere i henhold til forbedringsprogrammet Bedre, med til sammen 3,0 milliarder kroner i planlagte forbedringer over en fireårsperiode fram til utgangen av 2019. Mye på grunn av samme årsak har ikke Hydro kunnet holde fremdriften for flere av selskapets mål på mellomlang sikt.- Vi er svært skuffet over at vi ikke har klart å forbedre oss når det gjelder antall registrerte skader. Vi er i sorg over dødsfallet som nylig inntraff i Ungarn, og implementerer tiltak fokusert på ytterligere kompetanseheving og opplæring i hele selskapet, sier Brandtzæg.Selskapet påpeker også at avkastning til aksjonærene fortsatt er en viktig prioritering, med en utbyttepolitikk på 40 prosent av selskapets nettoresultat over forretningssyklusen, og 1,25 kroner per aksje betraktes som et gulv.Forventede investeringer er anslått til 6,5-7,0 milliarder kroner i snitt 2018-21, inkludert investeringer som skal gjøre Alunorte mer robust. Samlede investeringer for 2019 er anslått til 10-10,5 milliarder kroner.