Yara Norge AS har tildelt ALTi Bygg og Anlegg AS, et selskap heleid av NRC Group ASA, en kontrakt på Herøya som gjelder grunn-, fundament- og konstruksjonsarbeid knyttet til den nye terminalen/havnen for Yara Birkeland, verdens første autonome, nullutslipps kontainerskip.Kontrakten er på rundt 92 millionerkroner.Oppstart skjer nå i november, mens oppdraget skal være fullført i november neste år.