Den tidligere finanssjefen i seismikkselskapet Polarcus, Ben Boiling, er ansatt som ny finansdirektør i det Arendal-baserte tankrederiet ADS Crude Carriers.Han tar dermed overfor Dagfnn Andersen som har fungert som midligertidig finansdirektør siden rederiet ble etablert.
Arctic Securities var våpendrager da rederiet hentet inn 58 millioner dollar, tilsvarende rundt 450 millioner kroner, gjennom en emisjon i sommer for å finansiere kjøpet av tre VLCCer - Very Large Crude Carrier - fra John Fredriksens skipseiende selskap Ship Finance.Ved børsslutt var aksjen ned 3,38 prosent til 20 kroner. tok nylig opp dekning på aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 50 kroner.Det tilsvarer en oppside på hele 150 prosent fra dagens nivå.
Ifølge et prospekt som ble publisert i slutten av august, kom en rekke profilerte investorer inn på eiersiden i forbindelse med emisjonen.Aller størst er Ship Finance med rundt 17 prosent av aksjene, mens investor og filantrop Trond Mohn ved utgangen av august satt med drøyt 9 prosent av aksjene.Videre var Solon-topp Simen Thorsen sjette største aksjonær med en million aksjer,  tilsvarende en eierandel på 4,3 prosent.Stjerneforvalter Martin Mølsæter. Andenæs-familien, Torstein Tvenge og Jacob Hatteland kom også inn på eiersiden via emisjonen.KjempeoppsideTirsdag gikk den Merkur Market-noterte tankaksjen på en liten smell. Det bør nok imidlertid ikke settes i sammenheng med nyansettelsen.Dersom Arctic Securities har rett, kan imidlertid det være en gunstig inngangskurs.Meglerhuset