Kitron har inngått en 3-årig produksjonsavtale for elektroniske moduler til elektriske rullestoler med en ledende produsent av avansert rehabiliteringsteknologi, går det frem av en børsmelding.Avtalen forventes totalt å gi inntekter på 150 millioner kroner.Produksjonen finner sted ved Kitrons anlegg i Sverige og USA.Kitron stiger 1,9 prosent til 8,78 kroner på Oslo Børs fredag ettermiddag.