Nye TRS-avtaler i Røkke-rederi

Terminerer én avtale - inngår to nye.

Aker har gjennom sitt heleide datterselskap Aker Capital terminert gjeldende indirekte TRS-avtaler (total return swap) med finansiell eksponering mot 18.687.620 aksjer i American Shipping Company, går det frem av en børsmelding.18.687.620 aksjer tilsvarer 30,83 prosent av aksjekapitalen i selskapet.Samtidig har Aker Capital inngått nye TRS-avtaler med SEB og DNB med eksponering mot hhv. 9.182.520 og 9.505.100 aksjer i samme selskap.Utløpsdatoen for de nye avtalene er satt til 29. november 2019, med swap-kurser på 36,1592 og 36,1685 kroner for hhv. SEB- og DNB-kontrakten.I tillegg til TRS-avtalene eier Aker Capital 11.557.022 aksjer i American Shipping Company, tilsvarende en eierandel på 19,07 prosent.