Axactor Norway har supplert sine eksisterende forward flow-kontrakter ved å legge til en ny stor finansinstitusjon på listen over de selskapet kjøper NPL-volumer fra, opplyses det i en melding.Kontraktsperioden er på 18 måneder, med opsjon på forlengelse i ytterligere seks måneder. Totalt ventet utestående balanse solgt vil være på inntil 22 millioner euro over 12.500 krav.Ifølge meldingen vil investeringen bli finansiert gjennom Axactors tilgjengelige kontanter og eksisterende kredittfasiliteter.