Ocean Rig: Høyeste riggetterspørselen siden 2013

Pengene renner ut av Ocean Rig som snart blir en del av Transocean. Heldigvis renner det også inn noen kontrakter.

- Markedet har utviklet seg som ventet med en økende grad av etterspørsel som ikke har blitt opplevd siden 2013, før oljeprisene kollapset.Det sier Pankaj Khanna, konsernsjef i riggselskapet Ocean Rig, i forbindelse med fremleggelsen av tallene for tredje kvartal.- Gitt den sterke positive kontantstrømmen til kundene våre, venter vi at nye og suspenderte offshoreprosjekter vil oppnå endelig investeringsbeslutning (PUD) i 2019 og videre som kan føre til høyere etterspørsel etter rigger og et oppsving i riggratene, sier han.Selv om etterspørselen øker, kunne ikke Ocean Rig som er i ferd med å bli overtatt av Transocean, by på jubeltall i sin seneste kvartalsrapport.Inntektene stupteInntektene beløp seg til 74,1 millioner dollar i kvartalet etter en kraftig reduksjon fra 200,1 millioner dollar i samme periode i fjor.Det betydelige inntektsfallet kan tilskrives flere faktorer, blant annet avslutningen av kontraktene til boreskipene Ocean Rig Corcovado og Ocean Rig Mykonos som nå ligger i opplag, samt færre driftsdager for boreskipet Ocean Rig Poseidon.I tillegg økte inntektene i fjorårets tredje kvartal som følge av den tidlige termineringen av kontrakten til Ocean Rig Apollo.Resultatet etter skatt endte på minus 31,6 millioner dollar, mot minus 234 millioner dollar i fjor.Fjorårets resultat ble påvirket av betydelige restruktureringskostnader og en milliardneskrivning av flåten, mens årets resultat - i tillegg til lavere inntekter - tynges av klassekostnader på 4,7 millioner dollar, hovedsakelig knyttet til Ocan Rig Skyros, samt vel 6 millioner dollar høyere administrasjonskostander som kan tilskrives arbeidet med Transocean-fusjonen.Riggselskapet har 2 halvt nedsenkbare borerigger og 9 boreskip i flåten, i tillegg til 2 boreskip under bygging.6 av riggene ligger i kaldt opplag utenfor Hellas.Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 694,5 millioner dollar, tilsvarende 5,9 milliarder kroner.Mer arbeidBare i løpet av starten av fjerde kvartal har selskapet sikret seg mer arbeid for to av riggene.Ocean Rig Poseidon har startet boringen for Eni Angola utenfor kysten av Angola.Kontrakten som ble tildelt i sommer var i utgangspunktet på to brønner pluss opsjoner på ytterligere to.Disse er nå erklært, dermed har boreskipet et boreprogram på fire brønner foran seg som er ventet å vare til andre kvartal 2019.Videre har Lundin erklært den åttende opsjonen for den halvt nedsenkbare boreriggen Leiv Eriksson, noe som betyr at riggen har sikret arbeid til første kvartal 2019.Dersom det svenske oljeselskapet velger å erlære de gjenværende fire opsjonene, er riggen sikret arbeid frem til andre halvår 2019.Når det gjelder den annonserte fusjonen med Transocean, der sistnevnte tar over Ocean Rig gjennom en avtale verdt 2,7 milliarder dollar, skal aksjonærene i de respektive selskapene gi sin stemme på en ekstraordinær generalforsamling 29. november.- Gitt en positiv avstemming fra både våre og Transoceans aksjonærer, venter vi at fusjonen vil sluttføres i desember, sier Ocean Rig-sjefen.