Odfjell Drilling vil til Storbritannia

Riggselskapet ønsker seg vekk fra Bermuda. Ser flere fordeler med å flytte virksomheten til Europa.

Bermuda er kjent som en paradisøy. Både som følge av sol, varme og kritthvite strender, men også på grunn av et særdeles fordelaktig skatteregime.Fordelene av sistnevnte er imidlertid ikke lenger like betydelige, ifølge styret i riggselskapet Odfjell Drilling, som peker på en større utbredelse av fordelaktige holdingselskap-regimer og generelt lavere selskapsskatter i Europa.Derfor forslås det å flytte selskapet til Storbritannia, ifølge innkallingen til en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes 11. desember. Hovedkvarteret skal være i Aberdeen dersom forslaget får gjennomslag.«Å flytte selskapets hovedkvarter og tilstedeværelse på land kan gi betydelige fordeler for selskapet og dets datterselskaper», skriver styret.Videre vises det til at å flytte til en europeisk jurisdiksjon nærmere konsernets eksisterende operasjoner og aktiviteter i Nordsjøbassenget vil være en fordel.«Styret har konkludert, i lys av en strategisk gjennomgang, at det er i de beste interesser for selskapet å flytte hovedkontoret og skattemessig tilhørighet til Storbritannia», heter det i innkallingen der styret ramser opp følgende hovedgrunner for forslaget:- Størrelsen til konsernets eksisterende operasjoner- Tilstedeværelsen i Storbritannia- Lokaliseringen til noe nøkkelpersonell i Storbritannia- Nærheten til Nordsjøbassenget- Storbritannia er veletablert som en holdingselskap-jurisdiksjon for internasjonale konsern på grunn av sitt globalt anerkjente skatterammeverk.Forutsatt at flyttingen godkjennes, vil Bengt Lie Hansen, Henry H Hamilton III og Kirk L Davis fratre som styremedlemmer, og det er foreslått at Alasdair Shiach ogThomas Marsoner, som begge er basert i Storbritannia, velges inn som nye styremedlemmer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også