Øyner spenstig oppside i B2Holding

DNB Markets er optimister.

B2Holding straffes hardt på børsen etter å ha lagt frem skuffende kvartalstall onsdag.Aksjen faller 7,4 prosent til 13,58 kroner.- Differansen i forhold til forventningene ser ut til å være forårsaket av både lavere brutto innbetalinger, noe høyere nedskrivninger og valutaeffekter. En lavere skattesats enn ventet trekker i positiv retning. Etter vårt syn vil reaksjonen i aksjen kunne være avhengig av i hvilken grad investorene tolker de lavere innbetalingene som en midlertidig utsettelse eller et mer varig nivå, skrev DNB Markets i sin aksjerapport før børsåpning.Før evt. justeringer etter rapporten har meglerhuset en kjøpsanbefaling og kursmål 23 kroner.Hvis DNB-analytikerne ikke gjør noe med kursmålet, ser de en oppside i aksjen på rundt 70 prosent fra dagens nivåer.Utbytte står fastB2Holding avholder nå en kapitalmarkedsdag, som overføres LIVE her på Hegnar.no.Her lanseres mål om minst 14 og 20 prosent avkastning på hhv. investert kapital (ROI) og egenkapital i 2021.Selskapet understreker dog at 2021-målene betinges av at det ikke trengs ny egenkapital i perioden.Videre holder B2Holding fast på sin utbyttepolitikk om distribusjon av minst 20-30 prosent av nettoresultatet.


Les også