Olympic Subsea ber om utsettelse av børsnotering

Rederiet skulle egentlig gått på børs innen utgangen av januar 2019. Obligasjonseierne bes om å la det vente i ytterligere to år.

Børs

Olympic Subsea gjennomgikk i januar i fjor en restrukturering som blant annet innebar at to obligasjonslån ble erstattet av et obligasjonslån på 300 millioner kroner, og et konvertibelt obligasjonslån på 60 millioner kroner, begge med løpetid på 5,5 år og forfall 21. juli 2022.Begge låneavtalene inkluderte en bestemmelse som krevde at selskapet skulle notere sine aksjer på en anerkjent markedsplass innen to år etter utstedelsen av obligasjonene, altså innen 31. januar 2019.Det skriver rederiet i innkallingen til et obligasjonseiermøte.OpsjonsprisetDisse bestemmelsene ble inkludert basert på en forutsetning om at oljeservice-sektoren ville oppleve en gradvis bedring.Denne bedringen har imidlertid gått saktere enn ventet, og selv om Olympic Subsea har hatt det de beskriver som en bra utnyttelse av flåten, har det utfordrende markedet medført laber inntjening.Første halvår bød ifølge rederiet på et underskudd på 107 millioner kroner. Selskapet mener egenkapitalen trolig er opsjonspriset og derfor representerer en ubetydelig verdi og at det er usannsynlig å få hentet penger i forbindelse med en børsnotering.I tillegg prises obligasjonene til henholdsvis 22 prosent og 52 prosent av pålydende.Derfor mener selskapet at det beste for alle parter er å utsette en børsnotering og beholde selskapet privat til markedet bedrer seg.Selskapet ber om å få utsatt noteringsfristen i ytterligere 24 måneder til 31. januar 2021.Venter bedring«Markedsinnhenting er fortsatt ventet på en medium- til /lang sikt og når/dersom det skjer, er en full notering på Oslo Børs eller Oslo Axess, inkludert innhenting av ny egenkapital, ansett som levedyktig», skriver selskapet i møteinnkallingen.Det påpeker også at det koster penger med en børsnotering, både direkte i forbindelse med noteringen, men også med løpende forpliktelser som krever ressurser.«Selskapet mener at disse ressursene på nåværende tidspunkt er gjenstand for bedre utnyttelse andre steder».Fearnley Securities er hyret inn som selskapets finansielle rådgiver.Børsmål- Vi har klare ambisjoner og tydelige planer for den videre satsingen innen subsea- og fornybar energi, sa styreleder Stig Remøy i Olympic Subsea til Hegnar.no i mai. Da hadde selskapet nettopp lagt frem årsrapporten for 2017 der det fremgikk at rederiet ville ta grep for å gjøre profilen som et rendyrket subsea- og fornybarrederi enda tydeligere.- Vi har holdt på med dette i mer enn ti år og med Olympic Subseas flåte på 11 skip som er dedikert for dette markedet er fokuset å ta vår kvalitet og servicenivå et steg videre, sa Remøy.AV årsrapporten fremgikk det også at en børsnotering var et tydelig mål. - På sikt er det en plan om en børsnotering av selskapet. Vi er overbevist om at Olympic Subsea vil være et interessant investeringsobjekt, men vi mener selskapet må utvikles ytterligere og markedet bedre seg før en børsnotering blir aktuelt.

olympic subsea
stig remøy
offshorerederi
offshoremarkedet
subsea
børsnotering
Nyheter
Børs