Ordreboken eser ut i Bergen Group

Gir full gass mot havbruk.

Bergen Group fikk et resultat før og etter skatt på minus 12,9 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot pluss 0,8 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.Resultat per aksje ble minus 0,14 kroner, mot pluss 0,01 kroner året før.Driftsresultatet (EBIT) ble minus 9,7 millioner kroner, mot pluss 1,5 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på minus 8,5 millioner kroner, sammenlignet med pluss 1,9 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Driftsinntektene i kvartalet endte på 50,2 millioner kroner, ned fra 60,1 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Satser på havbrukKonsernsjef Torgeir Nærø er mindre fornøyd med resultatene, og viser til «svak drift i deler av konsernet, kombinert med høye engangskostnader og tap på et større prefabrikasjons-prosjekt».Ordreboken viser en netto økning på nærmere 40 prosent i forhold til samme tid i fjor, og er nå oppe i 190 millioner kroner.- Siden juli har vi klart å bygge en ordrebok på 100 millioner kroner inn mot havbruksnæringen. Dette segmentet forventer vi kommer til å vokse ytterligere i tiden fremover, sier Nærø. - Vi har i kvartalet tatt ikke-ubetydelige investeringskostnader som forventes å gi grunnlag for lønnsom drift og en sterkere plattform for fremtidig vekst. Disse kostnadene relaterer seg til både organisatoriske grep internt og kjøp av eksterne tjenester knyttet til gjennomføring av transaksjonen med Endùr Fabricom, legger han til.Rapporten her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker