Orkla har i dag signert en avtale om å fremsette tilbud om kjøp av alle aksjene i Kotipizza Group Oyj ("Kotipizza Group"), eieren av Finlands største kjede for pizzarestauranter, opplyses det i en melding.Kotipizza Group er børsnotert på Nasdaq Helsinki, og tilbudet gjelder kjøp av alle utestående aksjer i selskapet. Prisen Orkla tilbyr er 23 euro per aksje, tilsvarende cirka 224 kroner, noe som verdsetter Kotipizza Groups egenkapital til om lag 146,1 millioner euro, tilsvarende cirka 1,4 milliarder kroner.Styret i Kotipizza Group har enstemmig besluttet å anbefale aksjonærene i Kotipizza Group å akseptere tilbudet.- Kotipizza Group er et godt drevet selskap med dyktig ledelse og en velfungerende franchise-modell. Oppkjøpet av Kotipizza Group er i tråd med vår strategiske ambisjon om å vokse i kanaler med høyere vekst enn tradisjonell dagligvare, og vi ser en god match mellom de to selskapene, sier Orkla-sjef Peter A. Ruzicka i en kommentar.Kotipizza Group er mest kjent for pizzarestaurantkjeden Kotipizza, som ble etablert i 1987. Siden den gang har kjeden vokst til 280 restauranter i Finland, hvorav alle foruten én er franchise-drevne.I tillegg til restaurant-konseptene, eier Kotipizza Group innkjøps- og grossistvirksomheten Helsinki Foodstock Oy som leverer ingredienser til gruppens egne kjeder og til Helsinki Foodstocks eksterne kunder.I 2017 hadde Kotipizza Group ifølge meldingen en netto-omsetning på 84,1 millioner euro, og et driftsresultat på 6,4 millioner euro.Gjennomføring av tilbudet er betinget av enkelte forhold, inkludert, blant annet, godkjenning fra relevante tilsynsmyndigheter og at Orkla får kontroll over mer enn 90 prosent av utestående aksjer og stemmer i Kotipizza Group.