Laksesektoren er i godt driv på Oslo Børs.Unntaket er Bakkafrost-aksjen, som er ned 3,6 prosent til 421 kroner. Det skjer i kjølvannet av at russiske myndigheter har innført restriksjoner på import fra fabrikken AUT 125 Glyvrar etter et bakteriefunn.  Konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost sier til TDN Direkt at selskapet har daglige bakterieprøver fra Glyvrar som viser bakterieverdier under grenseverdiene, og tror russiske myndigheter vil oppheve forbudet.- Det dreier seg om koliforme bakterier. Dette har vi grenseverdier på, og det vil alltid være litt. Vi sjekker hver eneste dag, og alle de analysene vi har indikere at nivået ligger langt under grenseverdien. Men vi kan ikke avvise at de russiske myndighetene har funnet noe annet, sier Jacobsen.Konsernsjefen sier at de oppfatter det slik at importrestriksjonene kun gjelder biprodukter, og ikke øvrige produkter som hel fersk laks eller frosne fileter.Pareto Securities påpeke at det representerer en liten del av den totalen verdien av en laks, og at restriksjonene derfor burde ha mindre påvirkning på resultatene, skriver nyhetsbyrået. - Det er naturligvis en risiko for at andre lakseprodukter kan rammes av restriksjonene, som i så fall vil ha større innvirkning, skriver meglerhuset i en oppdatering.Dersom alle volumene Bakkafrost i dag eksporterer til Russland må reallokeres til andre markeder til en rabatt på fem kroner kiloen vil det redusere Paretos resultatestimater for 2019 med fem prosent.Meglerhuset tviler på det vil skje, og mener dagens kursnedgang er en kjøsmpulighet i en sektor med positiv utvikling.