Pengene rant ut av Hafnia Tankers i tredje kvartal

Det danske produkttankrederiet opplever bedring etter at markedet snuste på historiske bunnivåer i tredje kvartal.

«Produkttankmarkedene har vært nær historiske bunnpunkter i tredje kvartal», skriver produkttankrederiet Hafnia Tankers i sin ferske kvartalsrapport.Rederiet mer enn doblet underskuddet til 16,1 millioner dollar i tredje kvartal, sammenlignet med samme kvartal i fjor som endte med 7,3 millioner dollar i minus.«Markedene ble negativt påvirket av lav tradingaktivitet som førte til kortere seilingsdistanser for transport av raffinerte oljeprodukter», skriver rederiet.At markedet for frakt av råolje også var blytungt i store deler av kvartalet, gjorde heller ingenting for å lette på stemningen.«I tillegg førte et svakt råoljefraktmarked ytterligere tonnasje inn i produkttank-handelen, noe som forsterket overtilbudet av skip», heter det i rapporten fra Hafnia-styret.RateløftTotalt falt inntektene med vel 20 prosent til 34,6 millioner dollar fra samme periode i fjor, mens driftsunderskuddet økte fra 0,7 millioner dollar til 8,1 millioner dollar.Årets første ni måneder har i snitt bydd på en inntjening på 11.875 dollar dagen for LR1-skip, 12.650 dollar dagen for MR-skip og 10.775 dollar per dag for SR-skip.«Vi har imidlertid sett bedre fraktrater i fjerde kvartal til dags dato», skriver rederiet.De rådende spotratene ligger ifølge Clarksons Platou Securities på 16.900 dollar per dag for LR1-tankerne og 17.100 dollar pr dag for MR-tankerne.Hafnia har en flåte på 42 produkttankere, inkludert fem innleide. I tillegg har partnerselskapet Vista Shipping seks LR1-skip under bygging som skal leveres i 2019 og 2020.Nærmer seg fusjonI juli ble det kjent at Singapore-baserte BW Group hadde inngått en avtale om å kjøpe BTS Tankers Partners som da var storaksjonær i Hafnia.Sammen med separate aksjekjøp førte oppkjøpet til at BW Group hadde sikret seg kontroll over 43,5 prosent av aksjene i Hafnia Tankers.«Hafnia utforsker muligheten for konsolidering med BW Tankers, et selskap eid av BW Group, en av våre aksjonærer», skrev Hafnia-styret i rapporten for andre kvartal.Ut fra det som står i tredjekvartalsrapporten, virker partene å ha kommet videre i prosessen.«Hafnia er i fremskredne fusjonsdiskusjoner med BW Tankers, et selskap eid av BW Group, en av våre aksjonærer», heter det.Hafnia Tankers er notert på den norske OTC-listen, og basert på siste omsetning prises rederiet til vel 2,6 milliarder kroner.Skrinla børsnoteringBW Group som eies av Sohmen Pao-familien, forsøkte i 2015 å ta produkttankskipene på Oslo Børs gjennom en notering av det som da het BW Pacific.Formålet var å sikre finansiering til et nybyggprogram, samt skaffe kapital til ytterligere vekst.DNB Markets, Pareto Securities og SEB var hyret inn, og prisingen ble indikert til mellom 6,9 og 7,5 milliarder kroner.Forsøket ble imidlertid skrinlagt som følge av «de rådende markedsforholdene» på daværende tidspunkt.Det gikk rykter om et nytt forsøk tidligere i år, men heller ikke dette ble noe av.