John Fredriksens Frontline kvittet seg med de røde tallene i 3. kvartal, og overgikk analytikernes forventninger.
Frontline meldte om et- Tallene var sterke, både med tanke på resultatet for 3. kvartal og guiding for 4. kvartal, kommenterer Redigh Karlsen til Hegnar.no.- Det var jevnt over gode tall, og særlig god befraktning av VLCC-ene i 3. kvartal. Rateguidingen for 4. kvartal ser også bra ut, gitt der konsensusforventningene lå før rapporten, kommenterer analytiker Marius Furuly i Carnegie til Hegnar.no. - Tallene for 3. kvartal er til en viss grad hjulpet av ekstraordinære effekter, så justert for disse har de fortsatt røde tall på bunnlinjen i kvartalet, men det justerte resultatet er likevel en god del over der vi og konsensus var, påpeker analytikeren. Analytikernes dom etter Fredriksen-overraskelse
 resultat etter skatt på 2,34 millioner dollar i 3. kvartal 2018, mot minus 23,89 millioner dollar i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på minus 22 millioner dollar.- Sterke tallAnalytiker i Danske Bank, Anders Redigh Karlsen, er positiv etter presentasjonen av 3. kvartal.Analytikeren opererer med en kjøpanbefaling på aksjen, med et kursmål på 59 kroner.Deler «kjøp»Carnegie er positive til Frontline og tankmarkedet fremover og anbefaler derfor kjøp av aksjen, med et kursmål på 67 kroner.I skrivende stund stiger Frontline 1,03 prosent på Oslo Børs, notert til 53,80 kroner.Les også: