Privat forbruk overrasker i USA

Kjerneinflasjonen overrasker på nedsiden.

Amerikanernes private inntekter steg 0,5 prosent i oktober, mens forbruket var opp 0,6 prosent, viser tall fra USAs statistikkmyndigheter torsdag.Ifølge vår makrokalender lå konsensus på 0,4 og 0,4 prosent oppgang for både inntekter og forbruk.Forbruket utgjør mer enn 2/3 av økonomisk aktivitet i USA.Kjerne-PCE (personal consumption expenditures) - Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, steg 0,1 prosent i oktober.Veksten på årsbasis kom inn på 1,8 prosent.Konsensus pekte på forhånd mot 0,2 og 1,9 prosent oppgang - på hhv. måneds- og årsbasis.Kjerne-PCE-indeksen måler prisene forbrukere betaler for varer og tjenester, eksklusive volatiliteten fra bevegelser i mat- og energipriser. Hensikten er å få uttrykt den underliggende inflasjonstrenden.Federal Reserve har et inflasjonsmål på 2,0 prosent.Les mer her.