Konsernregnskapsdirektør i AF Gruppen, Anny Øen solgte i onsdag 3.126 aksjer i AF Gruppen til kurs 126,15, for omtrentlig 394.000 kroner.Etter salget eier Øen 25.000 aksjer og har 8.309 opsjoner i AF Gruppen.