HAS

Rekord-deal for Tollefsen

Hverken markedsuro eller mediekjør kunne stoppe Ivar Tollefsen og co fra å hente over 10 milliarder i obligasjonsmarkedet.

- Interessen var riktig stor, noe som gjenspeiles i at vi i et utfordrende marked på et bra vis lyktes med å gjennomføre den største obligasjonsemisjonen noensinne fra et nordisk eiendomsselskap, sier viseadministrerende direktør Magnus Nordholm i Heimstaden til Hegnar.no.Heimstaden Bostad, et heleid datterselskap av Heimstaden AB som er kontrollert av den norske eiendomskongen Ivar Tollefsen, ble for to uker siden tildelt en offisiell kredittrating av ratingbyrået Standard & Poor’s.Samtidig som kredittratingen på BBB- var i boks, opplyste selskapet at det hadde engasjert Danske Bank, DNB, JP Morgan og Nordea for å se på muligheten for å utstede flere obligasjonslån med forskjellig løpetid i forskjellige valutaer.RekordlånOnsdag formiddag åpnet bøkene og ved «business close» få timer senere var rekordlånet et faktum.Totalt ble det hentet inn 10,6 milliarder svenske kroner gjennom fire transjer med løpetider på mellom 2 og 5,5 år.Det tilsvarer vel 10 milliarder norsker kroner.To transjer ble gjort i svenske kroner, en i norske kroner og en i euro.Kronetransjen på 500 millioner kroner som har en løpetid på 5,5 år, får en rente på 3 måneders NIBOR pluss 240 basispunkter.Ingen nordiske eiendomsselskaper har tidligere hentet mer penger gjennom en enkel plassering i obligasjonsmarkedet. Ifølge kredittstrateg Magnus Vie Sundal i DNB Markets tilhørte den tidligere rekorden Fastighets AB Balder som plasserte et lån på én milliard euro i mars 2017.Nordholm anslår at rundt 95 prosent av beløpet skal benyttes til å tilbakebetale sikret bankgjeld, mens resten er til generelle selskapsformål.Vil være best i altIvar Tollfsen og selskapene hans har vært gjenstand for et kritisk søkelys i media de siste ukene, blant annet relatert til kjøpet av en rekke bygårder i Oslo som Tollefsen-selskapet Fredensborg ikke har meldt til kommunalt forkjøp.- Har mediedekningen den siste tiden hatt påvirkning på prosessen?- Negativ publisitet er aldri positivt, men vi er trygge på vår posisjon der vi løpende har besvart de sprøsmålene som har kommet, sier Nordholm.Ikke bare var onsdagens obligasjonsutstedelse rekordstor. Det var også selskapets første inntreden i dette markedet.- Hvordan er det å debutere med ny nordisk rekord?- Vi som selskap forsøker alltid å være best på alle områder. Det gjennomsyrer alt vi gjør. Derfor er det gøy at vi, til og med på dette planet, beviser hva vår kultur og kvaliteten på våre ansatte kan levere, sier Nordholm fornøyd. Om onsdagens rekord-deal var selskapets første, blir det garantert ikke siste.- Vi ser frem til å bli en tilbakevendende utsteder i de internasjonale kapitalmarkedene, sier Nordholm.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også